Kontakt

Tu nájdete kontaktné informácie

Domov // Kontakt

Bankové informácie

IČO: 44755872, IČ DPH: SK2022825013
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky
Námestie SNP 50
SK 960 01 Zvolen 1

Adresa

ANGARA s.r.o.
Pod Dráhami 1703/1
SK-960 01 Zvolen


Email

info.angara@gmail.com